Brian Tracy Live
TOTAL BUSINESS MASTERY

THE ONE DAY MBA
Načini rukovođenja, paket tehnika i veština za postizanje poslovnog uspeha

21 April 2016 | Beograd, Srbija

O Brajanu Trejsiju


Brajan Trejsi je predsednik i izvršni direktor kompanije Brian Tracy International, specijalizovane u oblastima obuke i razvoja pojedinaca i organizacija. Njegov cilj je da Vam pomogne da ostvarite svoje lične i poslovne ciljeve brže i lakše nego što ste ikada zamišljali. Brajan Trejsi je svetski poznati biznis konsultant i trener u oblastima poslovnog i ličnog razvoja. U poslednjih dvadeset i pet godina je sarađivao sa više od 1.000 kompanija na poljima strateškog planiranja i razvoja, od kojih se pojedine nalaze na Fortune 500 listi - među kojima su najpoznatije IBM, Ford, Suzuki, Federal Express, Hewlett-Packard, Coca Cola, American Express, Ernst & Young i drugi.

Osim saradnje sa velikim kompanijama, Brajan je takođe i autor više od 50 knjiga koje su prevedene na više desetina jezika i preko 300 audio i video programa obuke. Njegova knjiga o upravljanju vremenom je najprodavanija knjiga na tu temu u celom svetu.

Program predstavlja odličan način da nadogradite znanja i veštine koje ste stekli i omogućava vam da zauzmete superiornu poziciju na tržištu. Najbrži način da postignete bolje rezultate je kroz stalno usavršavanje.

Trening je namenjen svima koji žele da nauče kako da razviju svoju kompaniju, osvoje tržište za proizvode i usluge, upravljaju razvojem i prodajom, usavrše prodajne i poslovne komunikacione veštine, napreduju na poslovnom planu i one koji teže ličnom i profesionalnom razvoju za visoko plaćene karijere.

Na treningu će biti predstavljen niz tehnika koje su se u praksi pokazale kao vrlo uspešne, kako biste prodali više, brže i lakše nego ikada ranije, privukli veći broj kupaca i nadmašili konkurenciju. Ovaj trening menadžerima pruža niz proverenih strategija i alata koje mogu odmah koristiti da bi dobili bolje rezultate u svim oblastima poslovanja: kako doći do povećanja profita, poboljšati organizaciju poslovnog sistema, kako pojednostaviti poslovanje i kako najbolje uključiti zaposlene u rast kompanije.

Kome je namenjen ovaj trening?


Rukovodioci i menadzeri

Rukovodiocima i menadžerima

Brajanov seminar nudi rukovodiocima i menadžerima drugačiji sistem koji se u praksi pokazao uspešnim, čije tehnike unapređuju biznis, rukovođenje i pospešuju prodaju.

Vlasnici

Vlasnicima preduzeća

Tokom ovog dinamičnog treninga, Brajan Trejsi će Vam pokazati kako da dostignete svetski nivo poslovanja brže i jeftinije, kao i kako da postanete vodeća firma u oblasti kojom se bavite.

Prodavci

Prodavcima

Ovaj seminar će prodavcima pokazati kako da transformišu svoj pristup sa ciljem da povećaju prodaju, steknu redovne klijente i budu uvek korak ispred konkurencije.

Video
Program


DATUM
21.04. 2016. Sava Centar, Beograd
REGISTRACIJA
08:30–09:15
OTVARANJE
09:15 – 09:30
PROGRAM
09:30 – 18:00

Na ovom predavanju ćete naučiti kako da:

 • Prepoznate svoje posebne talente i sposobnosti za postizanje poslovnog uspeha
 • Četiri načina na koje možete da unapredite svoj život
 • Efikasnije organizujete svoje vreme
 • Primenite princip kreativnog razmišljanja na svaki deo svog poslovanja i privatnog života
 • Kreirate idejni plan s ljudima na vašem seminaru
 • Utvrdite šta želite u svakoj oblasti koristeći brzi metod sastavljanja liste ciljeva

Na ovom predavanju ćete naučiti kako da:

 • Postignete veće i bolje rezultate u svemu što radite
 • Razvijete jasnu viziju svoje poslovne budućnosti
 • Preduzmete pravu akciju u situaciji koja vam ne garantuje uspeh
 • Zacrtate i ostvarite poslovne ciljeve
 • Razvijate i unapređujete marketing i inovativna rešenja
 • Utvrdite prioritete i radite na ključnim zadacima
 • Se fokusirate i koncentrišete na opcije gde su vrhunski rezultati ostvarljivi
 • Sprovedete analizu poslovnih veština u 7 oblasti
 • Identifikujete 3 najvažnija zadatka koji će doprineti postizanju 90% vaših rezultata

Na ovom predavanju ćete naučiti kako da:

 • Identifikujete ključne faktore rasta i profitabilnosti u poslu
 • Identifikujete šta je vaše najvrednije poslovno sredstvo
 • Izmerite svoj dosadašnji i budući poslovni uspeh
 • Identifikujete znanja, veštine, sposobnosti koje će vam biti potrebne u budućnosti
 • Definišete proizvod ili uslugu, koristeći merila vaših kupaca i klijenata
 • Odredite koja je vaše polje izvrsnosti
 • Pridružite se top 10% u vašoj oblasti

Na ovom predavanju ćete naučiti kako da:

 • Privučete što više i što bolje potencijalne klijente ili kupce u svoje poslovanje
 • Odlučite da prodajete najbolje proizvode i na koji način da ih prodajete
 • Naučićete kako da se postavite u odnosu na svoju konkurenciju
 • Primenite 4 principa marketinške strategije
 • Kako da se specijalizujete za poseban proizvod ili uslužnu delatnost
 • Kako da razvijete konkurentnu prednost koja vas čini superiornim na tržištu
 • Identifikujete svoje najbolje kupce
 • Usredsredite sve svoje resurse na vaše najprofitabilnije kupce
 • Osmislite izvanredan marketinški plan
 • Postanete jedini izbor za ono što prodajete na vašem tržištu
 • Analizirate 7 elemenata u vašem marketinškom miksu
 • Odredite šta prodajete u smislu preciznije definicije benefita za vaše kupce
 • Usvojite korektne strategije formiranja cena za vaše tržište
 • Efikasnije promovišete svoje proizvode i usluge
 • Kako da izaberete mesto i način da ponudite svoje proizvode na tržištu
 • Unapredite vizuelni imidž svojih proizvoda, usluga i ljudi
 • Kako da se pozicionirate kao najpoželjnija kompanija u vašoj industriji
 • Kako da izaberete prave ljude koji će ostvariti najbolju komunikaciju s vašim kupcima

Na ovom predavanju ćete naučiti kako da:

 • Identifikujete najvažnije ljude unutar i izvan vašeg poslovanja
 • Privučete i zadržite najbolje ljude za sebe
 • Obezbedite najveću efikasnost u radu svake osobe u vašem poslovanju
 • Odredite svoju cenu radnog sata i usredsredite se na to svakog dana
 • Delegirate sve one poslove koje mogu da obave drugi
 • Prekinete sve one aktivnosti koje vrlo malo doprinose ili ne doprinose uopšte
 • Razvijete formulu za izbor najboljih ljudi za vaše poslovanje
 • Pronađete i angažujete prave ljude
 • Dobro promislite o poslu pre intervjua
 • Praktikujete pravilo TRI prilikom angažovanja novih ljudi
 • Koristite proces intervjua koji primenjuju najuspešnije kompanije
 • Lično proverite radne biografije i reference

Na ovom predavanju ćete naučiti kako da prodate svoj proizvod ili uslugu i da pri tome budete odmah plaćeni.

 • Naučićete kako da stvorite i zadržite stalan priliv kupaca
 • Kako da potencijalne kupce dosledno preobraćate u prave kupce
 • Stvorite sjajnu atmosferu prilikom kupovine
 • Dođete do preporuka i preporučenih novih potencijalnih kupaca od strane zadovoljnih kupaca
 • Kako da efikasnije istražite bilo koje tržište
 • Kako da održite uverljivije prezentacije svog proizvoda ili usluge
 • Kako da zaključite prodaju i navedete kupca da donese odluku o kupovini
 • Kako da razvijete zlatni lanac preporučenih potencijalnih kupaca i preporuka zadovoljnih kupaca

Na ovom predavanju ćete naučiti kako da:

 • Analizirate svoje veštine menadžmenta u svakoj ključnoj oblasti.
 • Razvijete plan kako da unapredite svoj nivo veštine i iskustva
 • Praktikujete modele ponašanja vrhunski uspešnih poslovnih ljudi
 • Razvijete visok nivo discipline i usredsređenosti
 • Razvijete plan ličnog razvoja za sebe i druge

Na ovom predavanju ćete naučiti kako da:

 • Kako da postignete da vam se stari kupci stalno vraćaju
 • Kako da svakog kupca učinite zadovoljnijim nego što to polazi za rukom vašoj konkurenciji
 • Izgradite i zadržite poverenje kupaca
 • Kako da navedete zadovoljne kupce da opet kupuju kod vas
 • Primenite 4 nivoa kupčevog zadovoljstva
 • Uvedete specifične mere za poslovni uspeh
 • Povećate nivo zadovoljstva kod klijenta ili kupca
 • Navedete potencijalne kupce da kupuju od vas a ne od vaše konkurencije
 • Postavite konačno pitanje o zaključenju prodaje u svim vašim interakcijama s kupcima
 • Primenite principe usmenih preporuka ili upućivanja na nove potencijalne kupce u svom poslovanju
 • Kako da se najbolje pobrinete za svakog kupca

20:30 – 22:30 VIP večera sa Brian Tracy**

Cene Ulaznica


Seminar Brajana Trejsija je idealan za eksperte u oblastima razvoja poslovanja i konsultovanja, top menadžmenta ali i za iskusne marketing, PR i prodajne timove. Sa ovog seminara izaći ćete s kompletnim akcionim planom, kao i nizom strategija koje ćete moći odmah da koristite i na taj način postignete bolje poslovne rezultate. Ovo je danas možda najpraktičniji i najefektniji seminar o poslovnom uspehu u svetu.

STANDARD BBEE BIZNIS VIP
220 EUR 250 EUR 330 EUR 750 EUR
Učešće na seminaru Učešće na seminaru Učešće na seminaru Učešće na seminaru
- Radni materijal Radni materijal Radni materijal
- Sertifikat o pohađanju seminara Priručnik " Total Business Mastery ”, 100 strana Priručnik " Total Business Mastery ”, 100 strana
- - Audio Knjiga Audio Knjiga
- - E-Knjiga E-Knjiga
- - Sertifikat o pohađanju seminara Sertifikat o pohađanju seminara
Pauze za kafu Pauze za kafu Pauze za kafu Pauze za kafu
- - Poslovni ručak Poslovni ručak
- - Sedišta u prednjem delu Sedišta u prednjem delu
- - - Fotografije sa Brian Tracy
- - - VIP večera sa Brian Tracy samo za 20 ljudi
 • Navedene cene se obračunavaju po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
 • Za prijavu 5 i više učesnika iz iste firme odobravamo popust od 10% na ukupan iznos.
 • Ručak je uključen samo za vlasnike Biznis i VIP ulaznica.
 • Sve cene uključuju pauze za kafu.
 • VIP večera sa Brian Tracy je samo za vlasnike VIP ulaznica i ograničena je na samo 20 ljudi.

Da bi rezervacija bila validna, pun iznos mora biti uplaćen unapred. Seminar će biti održan na engleskom jeziku, uz simultani prevod na srpskom jeziku, koji će biti dostupan svim učesnicima konferencije. Broj mesta je ograničen.

Kontakt


Ana Cohen

Nauka Inovacija Komunikacija

bluehost vs siteground

Posebnu zahvalnost za organizovanje ovog seminara, dugujemo ekskluzivnom predstavniku Brian Tracy International, Dr. Gennady Polonsky, Business Trainers International (www.businessspeakers.info).

SPONZORI • PARTNERI • MEDIJSKI SPONZORI


Zahvaljujemo se našim sponzorima, partnerima, medijskim sponzorima, sa kojima je zaista veliko zadovoljstvo sarađivati.

Generali logo Wellness logo NBA logo BBEE logo
Finesa logo BusinessSpeakers logo OpenLink logo BusinessAcademy logo
Newsweek logo Danas logo Kurir.rs logo Kurir logo
Story logo Market logo MultiVision logo BizLife logo